Certificeringen

Wij zijn in het bezit van verschillende certificeringen. Bij ons kunt u dus rekenen op kwaliteit en veiligheid tijdens de installatie of onderhoud. Hieronder vind u de certificeringen die wij met trots mogen uitdragen.

NEN logo

NEN 1010

NEN 1010 is dé norm voor elektrotechnische laagspanningsinstallaties in woningen, gebouwen en infrastructuur.
Alle deelinstallaties die door de laagspanningsinstallatie worden gevoed, kennen specifieke eigen normen.

NEN 1010:2015 is in beginsel een vertaling van de Europese installatievoorschriften voor laagspanning, vastgelegd in de HD 60364-reeks. Waar deze normenreeks niet toereikend was, is gebruikgemaakt van de mondiale IEC 60364-reeks, of zijn voorschriften gebruikt die gebaseerd zijn op de Nederlandse installatiepraktijk

NEN 3140

NEN 3140 is een zelfstandige norm die voor Nederland alle relevante eisen voor laagspanningsinstallaties bevat. NEN 3140 is van toepassing op de bedrijfsvoering van elektrische installaties en apparatuur tot een nominale spanning van 1000 Volt wisselspanning en 1500 V gelijkspanning

De Nederlandse wet stelt dat elektrische installaties en apparaten veilig moeten zijn en dat werkzaamheden met of aan deze installaties veilig moeten worden uitgevoerd. NEN 3140 voorziet in de nodige bepalingen die u kunt gebruiken om hieraan te voldoen. Het volgen van NEN 3140 is de best mogelijke manier om aan de relevante wet- en regelgeving te voldoen.

InstallQ

Heel veel opdrachtgevers, overheden, verzekeraars en andere partijen herkennen en erkennen inmiddels het belang van certificering. Al deze partijen willen verzekerd zijn van een duidelijk omschreven en door derden getoetst kwaliteitsniveau. InstallQ houdt bij welke bedrijven gecertificeerd zijn op het gebied van bepaalde kwaliteitseisen en ontsluit een database waarin marktpartijen deze bedrijven kunnen opzoeken. Daarnaast kunnen bedrijven via de website van InstallQ zoeken naar instellingen die specifieke certificaten kunnen toekennen. Veel organisaties binnen de bouw- en installatiesector beschikken inmiddels over één of meerdere certificaten van regelingen die InstallQ beheert.

Voor een uitleg van de veel gebruikte definities en begrippen rond certificering, klik hier.